Okumak Gerekiyor

Çok sık olmasada bu sütunda zaman zaman bazı kitap tanıtımına da yer veriyorum.

Okumak, okuduğunu anlamak, anladığıyla kendi gelişimini sağlamak  insanlar için çok önemli. 

Ne yazık ki okuyan bir toplum değiliz.  

Ülkemizin yetiştirdiği  önemli ihaliyatçılardan  Hüseyin Atay’ın yazdığı kitabın adı : BEN - Akıl ve Kur’an ışığında 1400 yılık süreçte  İslam’ın evreni -  adını taşıyor. 

Kitap 3. baskısını 2019 yılında yapmış ve Destek Yayınları tarafından yayınlanmış, 352 sayfadan oluşan  bir kitap. 

Hüseyin Atay gerçekten ülkemizin yetiştirdiği   allame ilahiyatçılarından biri. 

Bu kitabında  çok önemli başlıklar altında   Kur’anı anlatıyor ve günümüz İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılara da  Kur’an ışığında cevaplar veriyor Hüseyin Atay.

Kitabın önsözünde  Hüseyin Atay bir soruya karşılık verdiği cevap var ki İslam milletlerini bu günkü durumuna düşüren  durum tespiti  yapmış. 

“ 28.14.201 Cuma günü Ankara İlahiyat Fakültesinde değişik İslam memleketlerinden olan doktora öğrencilerine bir konuşma yaptım.  Öğrencilerden biri şu soruyu sordu : Niye İslam milletleri bugünkü duruma düştü. Sebep nedir? 

Dedim ki, İslam milletlerini bugünkü duruma düşüren üç sınıf vardır.

Birinci sınıf bin dört yüz yıllık siyasilerdir. 

İkinci sınıf cihil halktır. Bunlar çoğunlukta olduklarından siyasetçilere, sonra din öğreticilerine egemen idiler. 

Üçüncü sınıt da yeteneksiz din öğreticileridir.

Bunların üçü de Kur’andan ayrı düştüler.” diyor yazar. 

Aynı önsözün devamında  yine bir soruya karşı cevap veren Hüseyin Atay bu güne kadar  üzerinde durulmayan  bir gerçeği  açıklayarak tüm  müslümanlara ışık tutuyor. 

“Eski öğrencilerim bana, niçin yüce Tanrı Hz. Muhammed’i hem peygamber ve Kuran’ı son vahiy olarak gönderdi diye sordular. 

Şöyle yanıtladım :  Kur’andan önce ve  Hz. Muhammed’den önce yüce Tanrı’nın elçilerle  gönderdiği vahiy doğru iman ile yanlış imanı düzeltmekti. Ancak Hz. Muhammed’e gönderilen iman değil BİLİM idi. Bilimde yanlış olmaz, olursa onu herkes anlar, imanda yanlış olursa onu Tanrı’dan başkası anlamaz. Bunun için Kur’an’da iman ettiğini söyleyenleri Kur’an yalanlamaktadır. İman bilime dayanırsa onu kimse yanlışlayamaz.”

Kitabın ilerleyen sayfalarında çok önemli başlıklar yer alıyor.  

Hüseyin Atay her başlık altında Kur’anı daha iyi anlamamız için  derin ve önemli açıklamalara yer veriyor.  Günümüz kadercilik anlayışının yanlışlığını ortaya  koyarken İslam dünyasının IX. yy dan sonra  neden bir çöküş içine girdiğini anlatıyor. 

Herkesin okuması gereken, üzerinde de ciddi düşünmesi gereken bir kitap “BEN”

Biz insanları diğer canlılardan ayıran en önemli yanımız kuşkusuz akıl ve düşünce yeteneğimiz. Bu özelliğimizi ise daha fazla okuyarak  güçlendirebiliriz.  Bu gün müslüman toplumlar sıkıntılı bir yaşam içerisindeyse bunun tek sebebi  aklı yeteri kadar kullanmadığından.

Bu kitap herkes tarafından mutlaka okunmalı. Bir ardaşımın yaptığı gibi hemde üzeri çizile çizile, anlayarak, hazmederek. Okunma Sayısı: 313
Eklenme Tarihi: 7.01.2020 13:54:36
Bu habere eklenmiş yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.!